TrackMan definities: Zwaaibaan (Club Path)

De van binnen naar buiten of van buiten naar binnen beweging van het clubhoofd’s geometrisch middelpunt op het moment van maximale compressie van de bal.

Zwaaibaan is de richting waarin het clubhoofd beweegt, rechts of links, op het moment van raken en wordt gemeten ten opzichte van de doellijn.

Meeste golfers benoemen dit getal als “van binnen naar buiten of van buiten naar binnen”.

Een postieve waarde betekent dat de club naar rechts van de doellijn beweegt op het moment van raken (“van binnen naar buiten” voor een rechtshandige golfer). Een negatieve waarde betekent dat de club naar links van de doellijn beweegt op het moment van raken (“van buiten naar binnen” voor een rechtshandige golfer)

Om een recht schot naar het doel te slaan moet de Zwaaibaan(Club Path) 0 zijn. De Zwaaibaan bepaald mede de curve van de balvlucht. Het heeft ook invloed op de startrichting van het schot.

Een Zwaaibaan “van binnen naar buiten” is nodig voor een draw schot. Een Zwaaibaan van “buiten naar binnen” is nodig voor fade schot. De optimale Zwaaibaan is afhankelijk van het schot dat de speler wil slaan. Een speler kan een 5 meter draw, een recht schot of een 10 meter draw willen spelen. Elk schot heeft zijn eigen optimale Zwaaibaan.

Technische Definitie: 

Zwaaibaan (Club Path) is de horizontale richting van de beweging van het clubhoofds geometrisch midden op het moment van maximale compressie van de bal door de club.

  • Een positieve waarde betekent dat de club naar rechts van de doellijn beweegt onafhankelijk van of de golfer rechts- of linkshandig speeld.
  • Een positieve waarde betekent dat de club naar rechts van de doellijn beweegt onafhankelijk van of de golfer rechts- of linkshandig speeld.

Bekijk deze ook eens:
When Lining Up Square is Wrong
Zeoring Out Club Path

De standaard veronderstelling is dat de Zwaaibaan 0 is voor alle clubs. Het is een standaard veronderstelling dat de bal recht op het doel start en geen curve heeft in de vlucht Spin As (spin axis) van 0.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top