TrackMan definities: Slagvlak Hoek tov. Zwaaibaan (Face to Path)

Slagvlak Hoek tov Zwaaibaan is her verschil tussen de Slagvlak Hoek (Face Angle) en Zwaaibaan (Club Path).

FVoor een rechtshandige golfer betekent een negatieve Slagvlak Hoek tov Zwaaibaan (face to path) een Slagvlak Hoek die “gesloten” is tov de Zwaaibaan. Een positieve Slagvlak Hoek tov Zwaaibaan (face to path) betekent een Slagvlak Hoek die “open” is tov de Zwaaibaan.

Een 0 waarde voor Slagvlak Hoek tov Zwaaibaan betekent dat de Slagvlak Hoek en Zwaaibaan dezelfde waarde hebben.

Slagvlak Hoek tov Zwaaibaan is een sterk bepalende factor in het bepalen van de te verwachten curve van de bal vlucht vorm , de Spin-as orientatie(spin axis). Uitgaande van bal contact in het midden zou de balvlucht moeten curven naar de richting van de Slagvlak Hoek en weg van de Zwaaibaan. Tenminste als de Slagvlak Hoek tov Zwaaibaan (ace to path) niet 0 is.

Denk eraan dat Slagvlak Hoek tov Zwaaibaan relatief bepaald wordt ten opzichte van de Slagvlak Hoek en de Zwaaibaan en niet ten opzichte van de doellijn. Een Slagvlak Hoek tov Zwaaibaan kan een waarde hebben van + 5, -5 of elke andere waarde ten opzichte van de doellijn. Een Slagvlak Hoek tov Zwaaibaan is alleen het verschil tussen de richting waar het clubhead heen beweegt (horizontaal) en waar het slagvlak heen wijst (horizontaal


Technische Definitie: 

Slagvlak hoek tov Zwaaibaan is het hoek verschil tussen Slagvlak Hoek en Zwaaibaan.

  • Een positieve Slagvlak Hoek tov Zwaaibaan betekent dat het slagvlak rechts wijst van de zwaaibaan onafhankelijk van of de golfer rechts- of linkshandig speeld.
  • Een negatieve Slagvlak Hoek tov Zwaaibaan betekent dat het slagvlak links wijst van de zwaaibaan onafhankelijk van of de golfer rechts- of linkshandig speeld.

Slagvlak tov Zwaaibaan (Face to Path) voorbeelden (uitgaande van bal contact in het midden)

PGA TOUR Driver (250 meter balvlucht afstand)

  • -2 graden slagvlak tov zwaaibaan(face to path) ≈ 17 meter curve naar links
  • +5 graden slagvlak tov zwaaibaan(face to path) ≈ 40 meter curve naar rechts

PGA TOUR 6-ijzer (183 yard carry)

  • 2 graden slagvlak tov zwaaibaan (face to path) ≈ 7 meter curve naar rechts
  • -5 graden slagvlak tov zwaaibaan (face to path) ≈ 18 meter curve naar links

LPGA Tour Driver (198 meter balvlucht afstand)

  • 2 graden slagvlak tov zwaaibaan(face to path) ≈ 12,5 meter curve naar rechts
  • -5 graden slagvlak tov zwaaibaan (face to path) ≈ 29 meter curve naar links

LPGA Tour 6-ijzer (147 meter balvlucht afstand)

  • -2 graden slagvlak tov zwaaibaan (face to path) ≈ 5,5 meter curve naar links
  • 5 graden slagvlak tov zwaaibaan (face to path) ≈ 14 meter curve naar rechts

De standaard veronderstelling is een slagvlak tov zwaaibaan van 0 voor alle clubs.Het is een standaard veronderstelling dat de bal recht naar het doel start en geen bal vlucht curve heeft. Een Spin-as (spin-axis) van 0

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top