TrackMan definities: Daal hoek

De daal hoek is de hoek waaronder de bal de grond raakt.

De daal hoek heeft een grote correlatie met de hoogte van de balvlucht en is een zeer bepalende factor voor de stuit en de rol van de bal.

Er van uitgaande dat verder alles het zelfde is zal een lage daal hoek (vlakker) mee stuit en rol creëren. Op een “normale” fairway zal 1 graad daal hoek verschil een verandering beteken van 1 á 2 meter verschil in stuit en rol.

Het is belangrijk om hiermee rekening te houden bij het optimaliseren van de bal vlucht. Met een driver kan een lagere daalhoek (vlakker) de vluchtafstand verminderen maar tegelijk zorgen voor meer totale afstand. Bij een slag naar de green is het belangrijk de hoeveelheid stuit en rol te kunnen controleren. Een daalhoek groter dan 45 graden is nodig voor een gecontroleerde slag naar de green. Dat is heel lastig te bereiken wanneer je een 6 ijzer gebruikt met een clubspeed lager dan 75 Mph. (Zonder aan potentiële vlucht afstand te verliezen.)

Techniche Definitie: 

Daal hoek – De vertikale hoek relatief ten opzichte van de horizon van de beweging van het zwaartepunt van de bal’s beweging wanneer de bal dezelfde hoogte heeft als waar deze vandaan gelanceerd werd. (Daar waar de bal lag voor de club de bal raakte.)  

Opmerking: Daal hoek wordt door TrackMan altijd weergegeven als een positieve waarde ook al beweegt de bal omlaag in de loop van de tijd.

Tour Gemiddelden

PGA TOUR

 • Driver = 38 graden
 • 6 ijzer = 50 graden

LPGA Tour

 • Driver = 37 graden
 • 6 ijzer = 46 graden

Kijk voor een volledig overzicht op: TrackMan PGA and LPGA Tour Averages

TrackMan Combine Gemiddelden

Mannelijke Amateurs (daal hoek per afstand)

 • Driver                 = 37 graden
 • 165 meter schot  = 40 graden
 • 95 meter schot    = 48 graden
 • 55 meter schot    = 44 graden

Vrouwelijke Amateurs (daal hoek per afstand)

 • Driver                 = 34 graden
 • 165 meter schot  = 33 graden
 • 95 meter schot    = 44 graden
 • 55 meter schot    = 45 graden

De standaard veronderstelling van de beste daal hoek komt van de TrackMan Optimizer

 • Voor de driver geldt bij een club speed van 94 mph, attack angle van 0 graden en een Optimizer instelling van maximale bal vlucht dat de beste daal hoek 36,6 graden is.
 • Voor een 6 ijzer geldt bij een club speed van 80 mph en een Optimizer instelling van een gemiddeld hoge balvlucht dat de beste daal hoek 43.5 graden is.
 • Voor een Pitching Wedge bij een club speed van 72 mph en een Optimizer instelling van gemiddeld hoge balvlucht dat de daal hoek  47.1 graden is.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top