Putten: Lijn lezen zwaartekracht,snelheid en tijd

We weten allemaal dat snelheid het belangrijkste is bij putten, en tot op zeker hoogte is dat ook waar. Als je geen drieputt wilt maken klopt dat helemaal. Maar… als je birdie putts wilt holen dan moeten richting en snelheid beide juist zijn. Hoewel als je echt wilt begrijpen hoe een putt de helling afrolt vergeet snelheid dan maar… het gaat om tijd dat bepaalt de break (hoe een bal een helling afrolt) en niet de snelheid.

Hezo tijd? Wel het is tijd dat de break bepaald en niet de snelheid waarmee de bal rolt. Hoe hard je de bal ook laat rollen de afstand die de bal van de helling afrolt verandert niet. “Hè” denken nu veel van jullie, “maar als ik de bal harder putt haal ik toch de break eruit?”. Nee, de reden dat de bal minder van de helling afrolt tussen raken en de hole is dat de roltijd korter is, niet omdat de balsnelheid hoger is.

Dus wanneer we proberen de juiste snelheid te vinden proberen we feitelijk de roltijd goed te kiezen. Of beter gezegd we proberen de match te vinden tussen break en roltijd. Veranderingen in rolsnelheid zijn dus veranderingen in roltijd. Snelheid is immers afstand afgelegd in de tijd. Snelheidscontrole is dus eigenlijk tijd controle. Kijk maar eens naar deze video:

Conclusie om de juiste snelheid voor een putt te kunnen kiezen moet je de roltijd begrijpen. Weet je bijvoorbeeld dat downhill putts meer tijd vragen en langzamer zijn dan uphill putts? Weet je dat de bal bij een putt langzamer rollen zal op snelle greens? Denk jij dat het anders is? Ik zou zeggen begin maar met tellen…

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top