Putten: de optelsom

DE PUTTEN OPTEL SOM

Putten = green lezen + richten + startlijn + snelheid

Tenminste dit geldt voor een gemaakte putt. Als speller wil je deze variabelen constant goed uitvoeren, wat houdt dat in?

Green lezen: De eerste variabele, niet omdat het de belangrijkste is maar meer omdat dit het fundament is waarop goed putten gebouwd kan worden. Doe je dit niet optimaal moet je verderop in de optelsom een compensatie doen.

Richten: Ontelbare uren zijn er besteed aan onderzoek naar de invloed die het richten van de putter heeft op putten als geheel. Het is verbazingwekkend hoe weinig golfers er in staat zijn hun putter goed op hun doel te richten (ongeveer 5%). Het is goed te begrijpen dat als je de green niet goed kunt lezen je moet compenseren met het richten van je putter slagvlak.

Startlijn: Kun je de ball ook werkelijk starten op de lijn die je hebt gekozen? Lijkt erg simpel maar is het niet voor de meeste golfers. Zit je fout bij het lezen en beheers je richten ook niet dan start je de bal ook niet op de juiste lijn. Voor veel golfers geldt dat de perceptie van waar ze de bal starten niet overeenkomt met de werkelijkheid.

Snelheid: Heb je constant de juiste snelheid? Als één van de eerste drie variabelen niet kloppen zou het opvallend zijn als de snelheid wel constant juist is. Veel snelheid problemen zijn het resultaat van slecht greenlezen of slecht richten of een verkeerde startlijn. Voor een succesvolle putt moet de optelsom tenslotte kloppen.

Nu snapt iedereen ook waarom het allemaal begint met green lezen. Een voorbeeld: stel je leest de green verkeerd met een waarde van +12 dan moet je compenseren et de andere drie variabelen om de optelsom weer kloppend te krijgen. Dat betekent verkeerd richten, de bal op de verkeerde lijn starten of de verkeerde snelheid gebruiken of van alle drie een beetje. Veel te moeilijk lijkt me.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top